Regulamin szkolenia dzieci i młodzieży w TKS KROS
Tarnowo Podgórne

obowiązujący od 15.09.2019 – 26.06.2020

 1. Zajęcia prowadzimy dla dzieci i młodzieży od 4,5 lat wzwyż z częstotliwością od 1 – 5 treningów
  w tygodniu.
 2. Dzieci nie muszą posiadać własnego sprzętu. Rakiety, piłki i inne potrzebne akcesoria są na wyposażeniu klubu.
 3. Płatności prosimy dokonać przelewem do 10 dnia miesiąca w wysokości na konto z dopiskiem „szkolenie + dane dziecka”Tenisowy Klub Sportowy KROS Tarnowo PodgórneUl. Krokusowa 5 Tarnowo Podgórne
  Alior Bank 14 2490 0005 0000 4530 9316 7651
  (szkolenie + dane dziecka) nie trzeba wpisywać miesiąca.
 4. Opłata szkoleniowa za jeden miesiąc.
  Rodzaj Treningu Kort MINI Kort DUŻY
  Grupowy 150zł /mies 180zł/mies
  Trójkowy 200zł/mies 220zł/mies
  Dwójkowy 250zł/mies 340zł/mies
  Indywidualny 70zł + cena wynajmu kortu 70zł + cena wynajmu kortu
  Zawodniczy Cena ustalana indywidualnie Cena ustalana indywidualnie
  Zajęcia prowadzone są do 26 czerwca 2020. Dokonujemy pełnych opłat miesięcznych również w miesiącach, które obejmują Święto Wszystkich Świętych, Zimową Przerwę Świąteczną, Ferie Zimowe, Wiosenną Przerwę Świąteczną i Weekend Majowy.
 5. Treningi, które nie odbędą się z powodu leżącego po stronie Organizatora zostaną przeprowadzone w terminie późniejszym wspólnie uzgodnionym. Jeżeli nie będzie takiej możliwości nastąpi zwrot pieniędzy.
 6. Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwolnienia z opłaty, czy też jej zmniejszenia. W przypadku dłuższej nieobecności dziecka (ponad 2 tygodnie) spowodowanej chorobą udokumentowaną orzeczeniem lekarskim dokonamy zwrotu 50% opłaty za dany miesiąc.
 7. W razie rezygnacji z zajęć, za miesiąc w którym nastąpiła rezygnacja obowiązuje pełna opłata miesięczna.
 8. Dzieci zobowiązane są do przychodzenia na treningi w stroju i obuwiu sportowym ( sandały nie są właściwym obuwiem).
 9. TKS KROS Tarnowo Podgórne oraz osoby prowadzące treningi nie odpowiadają za tak zwane nieszczęśliwe wypadki na korcie (kontuzje). Wykupienie dodatkowego ubezpieczenia jest w gestii trenujących lub ich prawnych opiekunów.
 10. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w zajęciach sportowych.

Zarząd Klubu TKS KROS Tarnowo Podgórne