Regulamin szkolenia dzieci i młodzieży w TKS KROS
Tarnowo Podgórne

obowiązujący od 11.09.2023 – 21.06.2024

 1. Zajęcia prowadzimy dla dzieci i młodzieży od 4 lat wzwyż z częstotliwością od 1 – 5 treningów w tygodniu w grupach najczęściej 4-6 osób. Podstawowa jednostka treningowa trwa 55 minut.
 2. Dzieci nie muszą posiadać własnego sprzętu. Rakiety, piłki i inne potrzebne akcesoria są na wyposażeniu klubu.
 3. Prosimy płatności dokonywać przez aplikację ActiveNow do 10 dnia miesiąca za bieżący miesiąc. Będziemy płacić za ilość treningów przewidzianych w danym miesiącu. Kwota do zapłaty będzie widoczna po zalogowaniu się do ActiveNow. Wysokość opłaty za godzinę zajęć nie zmienia się w stosunku do roku poprzedniego.
 4. Abonament za jeden miesiąc.
  Rodzaj Treningu Kort MINI Kort DUŻY
  Grupowy - od 4 osób 205zł/mies. 51zł/godz., trzecia godz. w tyg. i kolejne 195zł 240zł/mies. 60zł/godz, trzecia godz. w tyg. i kolejne 225zł
  Trójkowy 260zł/mies. 315zł/mies.
  Dwójkowy
  8.00 - 15.00 300zł/mies. 420zł/mies.
  15.00 - 22.00 340zł/mies. 470zł/mies.
  Indywidualny 85 -100zł + cena kortu /godz. 85 -100zł + cena kortu /godz.
  Zawodniczy Cena ustalana indywidualnie Cena ustalana indywidualnie
  TKS KROS zastrzega sobie prawo do zmiany cennika w ciągu roku szkolnego z mies. wyprzedzeniem.
 5. Treningi, które nie odbędą się z powodu leżącego po stronie Organizatora zostaną przeprowadzone w terminie późniejszym wspólnie uzgodnionym. Jeżeli nie będzie takiej możliwości nastąpi zwrot pieniędzy.
 6. Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwolnienia z opłaty, czy też jej zmniejszenia. Dopuszczamy do odrobienia 2 nieobecności w ciągu roku szkoleniowego. W przypadku dłuższej nieobecności dziecka (ponad 2 tygodnie) spowodowanej chorobą udokumentowaną orzeczeniem lekarskim dokonamy zwrotu 50% opłaty za dany miesiąc.
 7. W razie rezygnacji z zajęć w miesiącu, w którym nastąpiła rezygnacja obowiązuje pełna opłata za dany miesiąc.
 8. W przypadku zmniejszenia się liczby dzieci w grupie do 3 (lub mniej) TKS KROS podejmie w ciągu 1 miesiąca próbę uzupełnienia grupy. Jeżeli się to nie uda dojdzie do rozwiązanie grupy lub nastąpi za zgodą uczestników wzrost ceny za treningi zgodnie z cennikiem.
 9. TKS KROS Tarnowo Podgórne oraz osoby prowadzące treningi nie odpowiadają za tak zwane nieszczęśliwe wypadki na korcie (kontuzje), w przypadku kiedy nie było rażących uchybień ze strony Klubu. Wykupienie dodatkowego ubezpieczenia jest w gestii trenujących lub ich prawnych opiekunów.
 10. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w zajęciach sportowych.

Zarząd Klubu TKS KROS Tarnowo Podgórne

Tarnowo Podgórne  11.09.2023r.