Regulamin szkolenia dzieci i młodzieży w TKS KROS Tarnowo Podgórne
obowiązujący od 01.10.2015

 1. Zajęcia prowadzimy dla dzieci i młodzieży od 4,5 lat wzwyż z częstotliwością od 1-4 treningów w tygodniu.
 2. Uczestnicy podzieleni są na grupy dobrane pod względem wieku i umiejętności. Zwykle tenisiści starsi i bardziej zaawansowani uczestniczą w mniej licznych grupach.
 3. Dzieci nie muszą posiadać własnego sprzętu. Rakiety, piłki i inne potrzebne akcesoria są na wyposażeniu klubu.
 4. Płatności za kolejny miesiąc prosimy dokonać przelewem do 10-go dnia miesiąca na konto z dopiskiem „szkolenie”.
  Tenisowy Klub Sportowy KROS Tarnowo Podgórne
  ul. Krokusowa 5, Tarnowo Podgórne
  14 2490 0005 0000 4530 9316 7651
 5.  Aktualny cennik jest dostępny u instruktorów. Można też uzyskać informację tel. 665 800 770
 6. Niektóre dzieci mogą być zaproszone przez Radę Instruktorów do grupy wyczynowej. Grupy tego typu trenują zwykle od 4-5 razy w tygodniu i ich funkcjonowanie opisane jest w odrębnym regulaminie.
 7. Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwolnienia z opłaty, czy też jej zmniejszenia. Opłata będzie zmniejszona wtedy, jeśli zajęcia nie odbędą się z przyczyn uzależnionych od organizatora. W takiej sytuacji odliczmy procentowo część nieprzeprowadzonych zajęć.
  Zachęcamy do odrabiania opuszczonych treningów.
 8. W sytuacji przewidywanej nieobecności dziecka prosimy o jak najwcześniejsze poinformowanie o tym instruktora. Pozwoli to na włączenie innego uczestnika do treningu w ramach tzw. odrobienia zajęć i da możliwość instruktorowi dostosowania planu zajęć.
 9. Uczestnik może zrezygnować z treningów informując instruktora o tym fakcie na 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca.
 10. Dzieci zobowiązane są do przychodzenia na treningi w strojach i obuwiu sportowym.
 11. TKS KROS Tarnowo Podgórne oraz osoby prowadzące treningi nie odpowiadają za tak zwane nieszczęśliwe wypadki na korcie (kontuzje). Wykupienie dodatkowego ubezpieczenia jest w gestii trenujących lub ich prawnych opiekunów.
 12. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych.
 13. Sportowy Klub tenisowy KROS Tarnowo Podgórne zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Członkowie zwyczajni klubu opłacający składki mają prawo do 5 % zniżki.
Dla drugiego dziecka i kolejnych z rodzeństwa przewidziana jest zniżka 10%.

 

Zarząd Klubu TKS KROS Tarnowo Podgórne