Regulamin szkolenia dzieci i młodzieży w TKS KROS
Tarnowo Podgórne

obowiązujący od 12.09.2022 – 30.06.2023

 1. Zajęcia prowadzimy dla dzieci i młodzieży od 4,5 lat wzwyż z częstotliwością od 1 – 5 treningów w tygodniu w grupach najczęściej 4-6 osób. Podstawowa jednostka treningowa trwa 55 minut.
 2. Dzieci nie muszą posiadać własnego sprzętu. Rakiety, piłki i inne potrzebne akcesoria są na wyposażeniu klubu.
 3. Płatności prosimy dokonać przelewem do 10 dnia bieżącego miesiąca na konto z dopiskiem „szkolenie + dane dziecka”
  Tenisowy Klub Sportowy KROS Tarnowo Podgórne, ul. Krokusowa 5 Tarnowo Podgórne

  Alior Bank 14 2490 0005 0000 4530 9316 7651
  (szkolenie + dane dziecka) nie trzeba wpisywać miesiąca.
 4. Abonament za jeden miesiąc.
  Rodzaj Treningu Kort MINI Kort DUŻY
  Grupowy - od 4 osób 205zł /mies. trzecia godz. w tyg. i kolejne 195zł 240zł/mies. trzecia godz. w tyg. i kolejne 225zł
  Trójkowy 260zł/mies. 315zł/mies.
  Dwójkowy
  8.00 - 15.00 300zł/mies. 420zł/mies.
  15.00 - 22.00 340zł/mies. 470zł/mies.
  Indywidualny 85 -100zł + cena kortu /godz. 85 -100zł + cena kortu /godz.
  Zawodniczy Cena ustalana indywidualnie Cena ustalana indywidualnie
  W przypadku, gdy w miesiącu odbywają się 3, 4 lub 5 zajęć opłata abonamentowa pozostaje bez zmian (wyjątkiem jest miesiąc rozpoczęcia zajęć – opłata zależy od ilości treningów). W lutym 2023 ze względu na ferie zimowe opłata wynosi 50% opłaty abonamentowej. Treningi indywidualne od godz. 15.00 opłacamy za cały miesiąc. Dopuszczamy odwołanie 2 treningów indywidualnych w ciągu roku szkolnego.
 5. TKS KROS zastrzega sobie prawo do zmiany cennika w ciągu roku szkolnego z mies. wyprzedzeniem.Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwolnienia z opłaty, czy też jej zmniejszenia. Dopuszczamy do odrobienia 2 nieobecności w ciągu roku szkoleniowego. W przypadku dłuższej nieobecności dziecka (ponad 2 tygodnie) spowodowanej chorobą udokumentowaną orzeczeniem lekarskim dokonamy zwrotu 50% opłaty za dany miesiąc.
 6. Treningi, które nie odbędą się z powodu leżącego po stronie Organizatora zostaną przeprowadzone w terminie późniejszym wspólnie uzgodnionym. Jeżeli nie będzie takiej możliwości nastąpi zwrot pieniędzy.
 7. W razie rezygnacji z zajęć w miesiącu, w którym nastąpiła rezygnacja obowiązuje pełna opłata abonamentowa.
 8. W przypadku zmniejszenia się liczby dzieci w grupie do 3 (lub mniej) TKS KROS podejmie w ciągu 1 miesiąca próbę uzupełnienia grupy. Jeżeli się to nie uda dojdzie do rozwiązanie grupy lub nastąpi za zgodą uczestników wzrost ceny za treningi zgodnie z cennikiem.
 9. TKS KROS Tarnowo Podgórne oraz osoby prowadzące treningi nie odpowiadają za tak zwane nieszczęśliwe wypadki na korcie (kontuzje), w przypadku kiedy nie było rażących uchybień ze strony Klubu. Wykupienie dodatkowego ubezpieczenia jest w gestii trenujących lub ich prawnych opiekunów.
 10. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w zajęciach sportowych.

Zarząd Klubu TKS KROS Tarnowo Podgórne

Tarnowo Podgórne  12.09.2022