Regulamin szkolenia dzieci i młodzieży w TKS KROS
Tarnowo Podgórne

obowiązujący od 01.04.2022

 1. Zajęcia prowadzimy dla dzieci i młodzieży od 4,5 lat wzwyż z częstotliwością od 1 – 5 treningów w tygodniu w grupach najczęściej 4-6 osób. Podstawowa jednostka treningowa trwa 55 minut.
 2. Dzieci nie muszą posiadać własnego sprzętu. Rakiety, piłki i inne potrzebne akcesoria są na wyposażeniu klubu.
 3. Płatności prosimy dokonać przelewem do 10 dnia miesiąca na konto z dopiskiem „szkolenie + dane dziecka”
  Tenisowy Klub Sportowy KROS Tarnowo Podgórne, ul. Krokusowa 5 Tarnowo Podgórne

  Alior Bank 14 2490 0005 0000 4530 9316 7651
  (szkolenie + dane dziecka) nie trzeba wpisywać miesiąca.
 4. Abonament za jeden miesiąc.
  Rodzaj Treningu Kort MINI Kort DUŻY
  Grupowy - od 4 osób 180zł/mies. 215zł/mies.
  Trójkowy 220zł/mies. 270zł/mies.
  Dwójkowy
  8.00 - 15.00 280zł/mies. 380zł/mies.
  15.00 - 22.00 310zł/mies. 430zł/mies.
  Indywidualny szczegóły w ulotce / recepcja szczegóły w ulotce / recepcja
  Zawodniczy Cena ustalana indywidualnie Cena ustalana indywidualnie
  W przypadku, gdy w miesiącu odbywają się 3, 4 lub 5 zajęć opłata abonamentowa pozostaje bez zmian (wyjątkiem jest miesiąc rozpoczęcia – opłata zależy od ilości treningów). Gdy w miesiącu są 2 zajęcia (ze względu na przerwy wynikające z kalendarza MEN), opłata za ten miesiąc wynosi 50% wartości abonamentu.
 5. Treningi, które nie odbędą się z powodu leżącego po stronie Organizatora zostaną przeprowadzone w terminie późniejszym wspólnie uzgodnionym. Jeżeli nie będzie takiej możliwości nastąpi zwrot pieniędzy.
 6. Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwolnienia z opłaty, czy też jej zmniejszenia. Dopuszczamy do odrobienia 2 nieobecności w ciągu roku szkoleniowego. W przypadku dłuższej nieobecności dziecka (ponad 2 tygodnie) spowodowanej chorobą udokumentowaną orzeczeniem lekarskim dokonamy zwrotu 50% opłaty za dany miesiąc.
 7. W razie rezygnacji z zajęć, za miesiąc, w którym nastąpiła rezygnacja obowiązuje pełna opłata miesięczna.
 8. W przypadku zmniejszenia się liczby dzieci w grupie do 3 (lub mniej) TKS KROS podejmie w ciągu 1 miesiąca próbę uzupełnienia grupy. Jeżeli się to nie uda dojdzie do rozwiązanie grupy lub nastąpi za zgodą uczestników wzrost ceny za treningi zgodnie z cennikiem.
 9. TKS KROS Tarnowo Podgórne oraz osoby prowadzące treningi nie odpowiadają za tak zwane nieszczęśliwe wypadki na korcie (kontuzje). Wykupienie dodatkowego ubezpieczenia jest w gestii trenujących lub ich prawnych opiekunów.
 10. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w zajęciach sportowych.

Zarząd Klubu TKS KROS Tarnowo Podgórne